Head of the Department 

Sangita Pradhan

 sangita 1

Music Department 

1. Dr. Anju Upreti (Chudal)

2. Dhan Bahadur Gopali 

3. Rabindas Shrestha

4. Shree K.C.

5. Gokul Lechharbo Limbu

6. Dankandas Chaudhari

7. Ananta Prajapati

8. Madhusudan Gairapiple

9. Manoj Gautam 

Painting Department

1. Dr. Seema Sharma Shah

2. Uma Shah

3. Jyoti Prakash BK

4. Umesh shaha

5. Shree Bhakta Prajapati

6. Puja Maharjan

7. Mekh Limbu

8. Mahima Shingh

Sculpture Department 

1. Rhidaya Ballab Panday

2. Tara Ojha

Administration

1. Anil Kumar Maharjan

2.Suraj Dangol

3. Ujwol Lama 

4. Purnadevi Bajracharya

5. Sharmila Maharjan

6. Sitadevi Ghimire

7. Shahana Deula

8. Rabi Maharjan