Head of the Department 

Sangita Pradhan

 

Music Department 

1. Dr. Anju Upreti (Chudal)

2. Dhan Bahadur Gopali 

3. Rabindas Shrestha

4. Shree K.C.

5. Gokul Lechharbo Limbu

6. Dankandas Chaudhari

7. Ananta Prajapati

8. Madhusudan Gairapiple

9. Manoj Gautam 

Painting Department

1. Dr. Shima Shaha 

2. Uma Shaha

3. Lalkaji Lama

4. Jyotiprakash BK

5. Shreebhakta Prajapati

6. Puja Rajbhandari

7. Umesh shaha

8. Mekh Limbu

Sculpture Department 

1. Rhidaya Ballab Panday

2. Tara Ojha

Administration

1. Suraj Dangol

2. Anil Maharjan

3. Ujjol Lama 

4. Purnadevi Bajracharya

5. Sitadevi Ghimire

6. Shahana Deula

7. Priti Thapa